Åtte viktige hendelser i Amsterdams historie

Amsterdam, hovedstaden i Nederland, er en levende og livlig metropol med en rik og fascinerende historie som strekker seg over 800 år. Her er åtte viktige hendelser som har formet og definert byen Amsterdam gjennom sin fargerike fortid:

Grunnleggelsen av Amsterdam

Amsterdam ble grunnlagt som en liten fiskerlandsby på slutten av det 12. århundre, med den første skriftlige omtalen av bosetningen som dateres tilbake til 1275. Navnet ble mottatt som en dam ble bygget for å beskytte landsbyen mot flom av Amstel-elven. Demningen ble kalt «Amstelredamme» eller «Amsterdam» på nederlandsk, som er hvordan byen fikk navnet sitt. Dammen lettet etableringen av en havn, som hjalp Amsterdam til å vokse som et handelssenter.

Veksten av Amsterdam som et handelssenter

Gjennom det 16. og 17. århundre ble Amsterdam en av de viktigste handelsbyene i verden, takket være etableringen av det nederlandske Øst-India-selskapet og dets monopol på handel med Asia. Den geografiske beliggenheten nær sjøen og i sentrum av Europa økte byens status som et senter for handel i Europa.

Byggingen av kanalene

I det 17. århundre gjennomførte Amsterdam et enormt byggeprosjekt som forvandlet byen, og skapte kanalnettverket som fortsatt er beundret i dag. Den første store kanalen som ble bygget var Signalkanalen, etterfulgt av Herengracht (Gentlemen’s Canal), Keizersgracht (Emperor’s Canal), og Prinsengracht (Prince’s Canal).

Kanalbygging i Amsterdam

Gullalderen for nederlandsk kunst

Gullalderen for nederlandsk kunst refererer til en periode med bemerkelsesverdige kunstneriske og kulturelle prestasjoner i Nederland, spesielt i det 17. århundre. Amsterdam spilte en sentral rolle i denne perioden på grunn av ulike faktorer som bidro til dens betydning som et viktig kunstnerisk knutepunkt.

Under den nederlandske gullalderen opplevde Amsterdam enestående økonomisk velstand, politisk stabilitet og en blomstrende middelklasse. Disse gunstige forholdene fostret et klima som støttet og patroniserte kunsten, noe som førte til en bemerkelsesverdig kunstnerisk utgytelse i byen.

Rembrandt van Rijn (1606-1669) var den mest kjente maleren fra denne perioden. Han regnes som en av de største malerne i kunsthistorien. Foruten Rembrandt var Johannes Vermeer (1632-1675) og Frans Hals (1582-1666) de viktigste skikkelsene i den nederlandske gullalderen.

Beleiringen av Amsterdam i 1573

Amsterdam spilte en kritisk rolle i åttiårskrigen mellom Nederlandene og Spania. I 1573 beleiret de spanske styrkene, under kommando av general Francisco de Valdez, byen i et forsøk på å gjenvinne kontrollen over den og undertrykke opprøret. Den spanske hæren omringet Amsterdam og avskar forsyningslinjene for å sulte byen til underkastelse. Forsvarerne av Amsterdam, ledet av en kjøpmann ved navn Jan van der Does, forberedte seg på beleiringen ved å befeste bymurene og organisere en forsvarsstyrke. Beleiringen av Amsterdam var et vendepunkt i kampen for nederlandsk uavhengighet.

Beleiringen av Amsterdam i 1573

Det vellykkede forsvaret av byen økte moralen blant de nederlandske opprørerne og styrket deres beslutning om å kjempe mot spansk styre. Amsterdam forble en høyborg for den nederlandske motstanden, og bidro til den endelige etableringen av den uavhengige nederlandske republikken i de følgende tiårene. Beleiringen hadde også en varig innvirkning på selve byen. Opplevelsen av beleiringen og motstandskraften som innbyggerne viste, bidro til å forme Amsterdams identitet som en by som verdsetter frihet, uavhengighet og motstand mot undertrykkelse.

Annekteringen av jødiske borgere under Holocaust

Før krigen hadde Amsterdam et levende og blomstrende jødisk samfunn. Jøder hadde bodd i byen i århundrer, og i begynnelsen av det 20. århundre hadde Amsterdam en av de største jødiske befolkningene i Europa. Mange jødiske familier ble integrert i det nederlandske samfunnet, og bidro til ulike aspekter av kultur, næringsliv og intellektuelt liv.

Men med fremveksten av naziregimet i Tyskland og den påfølgende okkupasjonen av Nederland i 1940, møtte den jødiske befolkningen stadig strengere restriksjoner og forfølgelse. Antijødiske lover ble implementert, rettet mot jøder med diskriminerende tiltak og fratok dem deres rettigheter. Jøder ble gradvis marginalisert og isolert fra resten av samfunnet, jødisk-eide bedrifter ble tvunget til å stenge, og jødiske studenter ble utvist fra skoler og universiteter.

Systematisk deportasjon og utryddelse av jøder i Amsterdam begynte i 1942. Nazistene, assistert av nederlandske kollaboratører, organiserte raid på jødiske hjem og nabolag. Jøder ble samlet opp og sendt til transittleirer, som Westerbork, før de ble transportert til utryddelsesleirer, hovedsakelig Auschwitz og Sobibor i Øst-Europa. Det store flertallet av byens jødiske befolkning, anslått til rundt 80 000 mennesker, ble deportert og myrdet under Holocaust. Bare en liten brøkdel overlevde.

Legalisering av likekjønnet ekteskap

I 2001 ble Nederland det første landet i verden for å legalisere homofile ekteskap, med Amsterdam spiller en sentral rolle i talsmann for og omfavner dette landemerket lovgivning.

Byggingen av Schiphol Airport

Flyplassen ble bygget i det 20. århundre for å møte den økende etterspørselen etter flyreiser og tjene som Nederlands primære internasjonale flyplass. Opprinnelsen kan spores tilbake til 1916 da en militærflyplass kalt Schiphol Fort ble etablert i Haarlemmermeer polder, sørvest for Amsterdam. I utgangspunktet fungerte den som en militærbase under første verdenskrig. I 1920 utpekte den nederlandske regjeringen Schiphol som en sivil flyplass for å møte det økende behovet for lufttransport. Stedets gunstige beliggenhet gjorde det egnet for flyplassutvikling. Den første offisielle passasjerfly forlot flyplassen i 1920.


Dette er noen av de viktigste hendelsene i Amsterdams historie. Hvis du vil lære enda mer om Amsterdam, kan det være smart å bli med på en guidet tur i Amsterdam eller besøke et av de mange historiske museene i byen.